Betingelser for brug af hedrin.dk

Senest opdateret 15. april 2020

 

 1. Betingelser og vilkår for brug af denne hjemmeside
  1. Ved at besøge og benytte www.hedrin.dk (“Hjemmesiden”) forpligter Du dig til at anvende nedenstående brugerbetingelser (”Vilkår”), der regulerer forholdet mellem STADA Nordic ApS (CVR nr. 13902992) (“STADA”, ”Vi”, ”Os” eller ”Vores”) og dig (”Dig”, ”Din”, ”Dit” eller ”Du”) vedrørende Hjemmesiden og dens indhold (”Indhold”).
 2. Ingen lægefaglig rådgivning
  1. På Hjemmesiden er der generelle informationer om behandling af lus. Informationen kan aldrig træde i stedet for individuel rådgivning fra en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson.
  2. Informationen på Hjemmesiden kan ikke benyttes til individuel diagnosticering af en sundhedsmæssig tilstand eller sygdom. Vi opfordrer i stedet til at søge hjælp hos en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson.
 3. Ansvarsfraskrivelse
  1. Vi fraskriver Os udtrykkeligt ethvert ansvar for Hjemmesiden og Indholdet.
  2. Hjemmesiden og Indholdet er alene stillet til rådighed til information. Du skal selv vurdere alt Indhold med omhu. Vi tilstræber, at Indholdet er korrekt og retvisende, men fejl og mangler kan forekomme. Vi fraskriver Os ethvert ansvar i den anledning.
  3. Vi indestår heller ikke for uafbrudt adgang til Hjemmesiden og påtager Os ikke at korrigere fejl eller sørge for, at Hjemmesiden eller den server, der er til rådighed, ikke indeholder virus eller andre skadelige bestanddele. Vi har altid ret til at ændre Hjemmesiden og dens Indhold uden varsel, ligesom Vi har ret til at lukke Hjemmesiden når som helst.
 4. Immaterielle rettigheder
  1. Indholdet omfatter blandt andet tekst, billeder og varemærker, der er beskyttet efter ophavsretsloven, varemærkeloven og andre love om beskyttelse af immaterielle rettigheder, herunder markedsføringsloven.
  2. Vi giver Dig ikke nogen tilladelse til at benytte Indholdet kommercielt. Du kan således alene benytte Indholdet til personlige og ikke-kommercielle formål. Det betyder, at Du for eksempel kan printe en enkelt kopi af Indholdet til eget brug. Enhver reference forudsætter tydelig angivelse om ophavsret eller anden ejendomsret.
  3. Yderligere printning, kopiering, videregivelse eller udgivelse af Indhold er ikke tilladt uden Vores skriftlige forudgående tilladelse.
  4. Vi indestår ikke for, hvorvidt Indholdet krænker andres rettigheder.
 5. Geografisk område
  1. Hjemmesiden er kontrolleret og vedligeholdt af STADA fra Vores kontor i Danmark. Hvert land har sit eget regelsæt, regulering og love, mens internettet i sin natur er global. Som følge heraf, er information, der udsendes i ét bestemt land, muligvis ikke egnet til brug uden for dette land.
  2. Informationen på Hjemmesiden er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og vejledninger i Danmark. Informationen er alene tilrettelagt med henblik på adgang til og brug af danske borgere.
  3. Vi indestår ikke for, at Hjemmesiden eller Indholdet er egnet til eller tilgængeligt for brug i andre lokaliteter. Dem, der måtte vælge at få adgang til Hjemmesiden fra andre lokaliteter, gør dette på eget initiativ, og er selv ansvarlige for iagttagelse af lokal lovgivning, hvis – og i det omfang – lokal lovgivning er anvendelig.
 6. Links til og fra Hjemmesiden
  1. Links fra Hjemmesiden:
   1. Hjemmesiden kan indeholde links eller referencer til andre hjemmesider, som ikke er tilknyttet STADA. Vi har ikke gennemset indholdet af sådanne hjemmesider, og indestår ikke for deres indhold
   2. Eventuelle links til andre hjemmesider angives udelukkende som en hjælp til de personer, der benytter Hjemmesiden.
   3. Brug af links fra Hjemmesiden til andre hjemmesider er på Dit eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der måtte udspringe fra Din adgang til sådanne hjemmesider.
  2. Links til denne Hjemmeside:
   1. Ethvert link til Hjemmesiden må alene bestå af en tekst, tydeligt markeret ”Link til Hedrin.dk”.
   2. Linkets udseende, placering eller andre aspekter af linket, må ikke udformes, så det skader eller forringer den goodwill, der er forbundet med STADA navn, varemærket Hedrin® eller andre varemærker.
   3. Linkets udseende, placering eller andre egenskaber må ikke give det forkerte indtryk af den organisation eller virksomhed, som er sponsoreret af, forbundet med eller tilsluttet STADA eller Hjemmesiden.
   4. Når brugeren anvender linket, skal Hjemmesiden vises på fuld skærm, og ikke som en ramme inden for den hjemmeside, der linkes fra.
   5. Den hjemmeside, der linkes fra, skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og reguleringer i Danmark.
 7. Fortrolighed og behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hedrin.dk
  1. Det er af stor betydning for STADA at beskytte Dit privatliv. STADA vigtigste aktiv er Din tillid og det er derfor væsentligt for STADA at beskytte personoplysninger.
  2. Fortrolighedspolitikken dækker Vores behandling af personhenførbare oplysninger, som Vi indsamler, når Du anvender Hjemmesiden, og Vores tjenester (”Personoplysninger”).
  3. Brug af Hjemmesiden er forbeholdt personer, der er 13 år eller ældre. Vi indsamler ikke bevidst Personoplysninger fra personer, som er yngre end 13 år.
  4. Kun autoriserede medarbejdere, som er uddannede i korrekt håndtering af Personoplysninger, har adgang til Personoplysninger.Du har til enhver tid ret til at bede STADA om at få indsigt i, berigtigelse eller sletning af samt anmode om begrænsning i anvendelsen af enhver af dine personoplysninger, ligesom du er berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har ligeledes ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har ret til at klage til Datatilsynet, såfremt Du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet ulovligt eller uden juridisk hjemmel, eller hvis Du ikke mener, at Du modtager de oplysninger, som Du har krav på efter reglerne om indsigt. Dine oplysninger vil alene blive opbevaret, så længe du besøger vores hjemmeside én gang om året, hvorefter dine oplysninger automatisk bliver slettet.
   Du kan til enhver tid kontakte STADA, hvis Du har spørgsmål omkring Vores behandling af dine oplysninger.

   STADA Nordic ApS
   Marielundvej 46A
   2750 Herlev
   Denmark
   CVR-nr.: 13902992
   Telefon: +45 44859999
   E-mail: info@stada.dk
   Website: https://stada.dk
  5. Behandling af personoplysninger i forbindelse med indrapportering af bivirkninger.
   1. Som distributør af Hedrin® i Danmark er vi forpligtet til at indrapportere oplysninger til sundhedsmyndighederne om mistænkte eller bekræftede bivirkninger i forbindelse med brug af produktet. Oplysningerne indsamles direkte fra den, som indrapporterer mistænkte bivirkninger til Os enten via telefon eller e-mail.
   2. Vi indsamler den kontaktinformation, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og eventuelle andre kontaktoplysninger, som vi får oplyst ved hjælp af kontaktformularen. Desuden indsamler vi de helbredsoplysninger (såsom sygehistorie og medicinforbrug), som vi får oplyst via kontaktformularen, og som er relevante for vurderingen af den enkelte rapportering om mistænkte bivirkninger.
   3. Disse oplysninger kan i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder reglerne i Europa Parlamentets og Rådets forordningen nr. 726/2004 af 31. marts 2004, deles med uafhængige associerede STADA selskaber, producenten og øvrige samarbejdspartnere vedrørende det pågældende lægemiddel i de øvrige EU-lande, hvor Vores lægemidler markedsføres. Dette sker med henblik på overholdelse af Vores juridiske forpligtelser til at orientere relevante sundheds- og lægemiddelmyndigheder i de pågældende lande om eventuelle bekræftede eller mistænkte bivirkninger.
   4. Behandling af dine oplysninger sker i henhold til den Europæiske databeskyttelsesforordning (EU) Nr. 2016/679 af 27. april 2016, artikel 9, stk. 2, litra i, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for lægemidler på grundlag gældende EU-retlige retlig og dansk lovgivning, som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder.
 8. Cookies
  1. Når Du besøger Vores Hjemmeside, indsamles ved hjælp af cookies oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre Vores indhold. Nedenfor uddybes, hvilke informationer der indsamles til hvilke formål.
  2. ”Cookies”, er en tekstfil, der gemmes på Din computer, mobil eller anden tilsvarende enhed, når Du besøger Hjemmesiden. Tekstfilen indeholder informationer, som anvendes næste gang Du besøger siden, med det formål at huske indstillinger og udføre statistik. Indholdet af cookies læses og skrives af Hjemmesiden selv. Da cookies er en tekstfil, og ikke en programfil, indeholder den ikke skadelige koder som f.eks. virusser. Du har mulighed for at slette eller blokere for cookies på Hjemmesiden, men Du kan da risikere, at Hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, Du ikke kan få adgang til.
  3. Ved at bruge Hjemmesiden, giver Du samtykke til, at STADA bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre Du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis Du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan Du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i Din webbrowser.
  4. Hvis Du ikke ønsker, at STADA sætter eller læser cookies på Dit udstyr, så har Du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i Din webbrowser, hvor Du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan Du gør det afhænger af, hvilken browser Du anvender. Husk, at hvis Du bruger flere browsere, skal Du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden måske ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis Du sletter eller blokerer cookies.
  5. Når Du besøger hedrin.dk gemmes følgende cookies på Din enhed:
    

   Google Analytics

    

   Bruges til registrering af brugsmønstre og antal besøg på siden.

   Forhandler-login Til at registrere, at man er logget ind
   Pop-up Til at gemme informationer om, hvem der har accepteret pop-up om cookies
 9. Konsekvenser ved tilsidesættelse af Vilkårene
  1. Hvis vi opdager, at Du har overtrådt Vilkårene for brug af Hjemmesiden, forbeholder Vi Os at tage alle relevante retslige skridt, herunder krav om erstatning.
 10. Ændringer
  1. Vi kan ændre Vilkårene med rimeligt varsel. Vi opfordrer Dig til at holde Dig ajour med sådanne ændringer.
 11. Lovvalg og tvister
  1. Din anvendelse af hedrin.dk er underlagt dansk ret, bortset fra dansk rets internationale lovvalgsregler. Enhver tvist er underlagt de danske domstole.